Hình ảnh dễ thương Matching Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   585 92.06% with 63 votes

Loại bỏ hai khối cùng màu bằng cách liên kết chúng với ít hơn 3 đường.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android DefaultCutePicture