Kẹo Corner Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Trao đổi các đồ ngọt liền kề để xếp hàng 3 hoặc nhiều hơn cùng loại trong này ngon kẹo tìm kiếm đầy phù hợp với 3 trò chơi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching FoodAndroid DefaultCandyCorner