Di chuyển kim cương Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Nhấp vào hai viên kim cương lân cận để trao đổi chúng. Nếu ba hoặc nhiều hơn viên kim cương là trong một dòng, những viên kim cương sẽ bị xóa, và 10 điểm sẽ được ghi có vào bạn mỗi kim cương. Trò chơi kết thúc nếu không có kim cương có thể bị xóa.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android DefaultMoveDiamond