6 شکل بازی حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

6 اشکال حافظه بازی سرگرم کننده، بلکه به چالش کشیدن بازی است. در نظر گرفتن اشکال و ببینید که چگونه سریع شما.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory Android DefaultShapeGame