سو بازی حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

می خواهم برای دیدن سو 'عکس زندگی واقعی؟ بیا! در پشت هر تصویر وجود دارد 'عکس س سو، بیا برای پیدا کردن راز خود را!

کنترل بازی:
کلیک بر روی کلید ماوس به گردش مالی کارت.

CardsMemory Android DefaultGame