هرم بازی یک نفره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

کمی متفاوت از بازی یک نفره معمولی سعی کنید برای گرفتن تمام کارت های خارج از هیئت مدیره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

CardsAndroid DefaultPyramidSolitaire