ronin بازی یک نفره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هدف شما در اینجا این است به تنظیم مجدد و قرار دادن کارت در صعودی با نظم و رنگ کارت باید جایگزین. اگر گیر، شما می توانید دوباره زدن عرشه اما تنها 3 بار. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

CardsRoninSolitaire