Ronin Solitaire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Mục tiêu của bạn ở đây là để sắp xếp lại và đặt các thẻ thứ tự tăng dần và màu sắc thẻ phải được luân phiên. Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể tái shuffle tầng nhưng chỉ có 3 lần. Chúc may mắn và tận hưởng!

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

CardsRoninSolitaire