Golf Solitaire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Di chuyển tất cả các thẻ vào cọc dưới. Bạn chỉ có thể di chuyển một thẻ đó là một trong những điểm cao hơn hoặc thấp hơn so với thẻ trên cùng trên đống. Bạn cũng có thể mở một thẻ bảo hiểm và đặt nó trên đống.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleCardsGolfSolitaire