گلف بازی یک نفره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

حرکت تمام کارت ها را به شمع پایین. شما تنها می توانید یک کارت است که یک نقطه بالاتر یا پایین تر از بالاترین کارت بر روی توده ای حرکت می کند. شما همچنین می توانید یک کارت تحت پوشش را باز کرده و آن را در شمع.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleCardsGolfSolitaire