بازی یک نفره Oldschool بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

جمع کردن کارت از تک خال به شاه، با شاه در پایین و تک خال در بالای صفحه.

کنترل بازی:
دکمه سمت چپ ماوس را بکشید و رها کنید.

CardsSolitaireOldschool