هیولا استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این بهترین کارت بازی میگیرد تا کنون به عنوان شما را وادار به عرشه سفارشی خود را انتخاب کنید و از بین کارت های مختلف انواع مختلف با بسیاری از شگفتی است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

CardsMonsterMaster