Solitaire Oldschool เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   12 33.33% with 3 votes

Stack ขึ้นบัตรจาก Ace ต่อพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ด้านล่างและ Ace ที่ด้านบน

ตัวควบคุมเกม:
ปุ่มเมาส์ซ้ายเพื่อลากและวาง

CardsSolitaireOldschool