Crescent Solitaire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   145 73.68% with 19 votes

Đối tượng của trò chơi là để di chuyển tất cả các thẻ từ đống bên ngoài vào khu vực nền tảng trung tâm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

CardsAndroid CrescentSolitaire