Shugo چارا جوکر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8034 70.18% with 114 votes

فلیپ کارت و مسابقه 2 از همان تصویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleCardsGirlMatching Memory Android GirlsShugoCharaJoker