Shugo چارا Bomberman 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4316 72.88% with 59 votes

Bomberman مانند بازی. راهنما Shugo چارا برای زنده ماندن و شکست دشمن با استفاده از بمب شما.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- بمب را بیندازند.

ArcadeActionBombBombermanGirlShugoChara