سرقت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   168 66.67% with 24 votes

بازی به عنوان یک دزد بسیار اب زیر کاه بعد از بزرگترین چالش خود را هرگز، سرقت بزرگترین الماس در جهان به اینا هیچ کدوم به ارزش بیش از 1 میلیون دلار است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillAvoidPointAdventureTimeTimedActionClickSneakMoveHeist