سر و صدا مسائل خود را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2517 59.52% with 42 votes

یکی دیگر از موش و avoider اما با برخی از هدف این زمان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureAvoidMouseMazeSmashTheirStuff