Đập vỡ Stuff của họ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2517 59.52% with 42 votes

Một avoider chuột nhưng với một số mục đích thời gian này.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureAvoidMouseMazeSmashTheirStuff