Squeezed Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tránh các ngôi sao.

Điều khiển:
Chuột.

AdventureAvoidSqueezed