PON Poko بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   155 75% with 20 votes

جمع آوری تمام میوه ها و یخ کرم قبل از زمان خود. اجتناب از همه دشمنان، انتخاب بیش پونز و ظروف.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت انجمن بالا / پایین کلیدهای پیکان - صعود به بالا / پایین نردبان
فاصله - پرش.

KidsAdventureFruitCollecting FoodPoko