'دیگو پازل هرم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   113 78.57% with 14 votes

این ها 'روز از پازل بزرگ حزب، و دیگو می توانید تی' صبر کنید برای رسیدن به آنجا. دیگو پازل هرم اما او 'خواهید مجبور به استفاده از مهارت های خود را برای حل برخی پازل برای اولین بار.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleFruitMatching AnimalFoodAndroid Diego-sPyramid