میوه جفتهای جور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   105 66.67% with 15 votes

میوه تطبیق جفت تمرکز شما را افزایش می دهد. هدف از این بازی است برای پیدا کردن و مطابقت با جفت دقیق آن از تصاویر پنهان.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleFruitMatching Memory Android Pairs