تالاب تلاش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1010 50% with 20 votes

این دریاچه پر از خطرات است. راهنما دلفین برای عبور از دریاچه و پیدا کردن دوستان او.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

AdventureWaterObstacleAnimalLagoonQuest