بالدار پگاسوس (Pegasus) انتقال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6930 69.7% with 99 votes

تبدیل یک اسب عادی به یک تکشاخ جادویی، و سپس به بالدار پگاسوس (Pegasus) در این بازی ماجراجویی نقطه و کلیک جادویی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس.

AnimalQuestWingedPegasusTransformation