باربی - سحر و جادو از اسب بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

شکستن سنگهای یخ و مسابقه دو عکس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGirlMatching AnimalAndroid GirlsBarbieMagicPegasus