Butterflyy باربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شما باید 60 ثانیه به دام همه جن پرواز. شما نیاز به رفلکس خوب است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

KidsMouse SkillGirlAdverGirlsButterflyyBarbie