آرایش باربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

انتخاب یک مدل، انتخاب آرایش شما، مو و جواهرات و اتمام نگاه جدید خود را!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به بازی این بازی.

KidsGirlDecorateColoringGirlsMakeupBarbie