باربی و مستغلات لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

این باربی ساخته شده از گوشت و خون است و به نظر می رسد بسیاری مانند بریتنی اسپیرز، درست است؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsRealBarbie