بانوی سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

سحر و جادو بانوی استاد سحر و جادو است. از آنجا که او شروع سال پیش او را صرف هزاران ساعت تمرین هنرهای جادویی. که 'به همین دلیل او یکی از بهترین در جهان است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpMagicGirlsLady