لباس تا بانوی زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس تا این بانوی بسیار جوان با چیزهای مختلف به او را زیبا تر مانند آرایش، گوشواره و گردنبند و حتی چشم ها، لب ها و مژه ها می تواند سفارشی شود. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpPrettyLady