Barbie - Magic Of Pegasus Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Phá vỡ những viên đá quý băng và kết hợp hai hình ảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleGirlMatching AnimalAndroid GirlsBarbieMagicPegasus