Barbie 's Round Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp Barbie tròn lên những con lợn lên và trả lại một cách an toàn để chuồng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlObstacleCollecting AnimalGirlsBarbie-sRound