Flf دستی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این بازی از سری دستی، چرخش کوتاه. در FLF دستی (بنیاد آینده حلقه) شما خودتان را در یک اتاق خالی با تنها یک دستگاه پخش نوار باستانی در پای خود قفل شده است ...

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureQuestSubmachine