موبایل و کامپیوتر - دانه تاریکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

کلیدهای هدف این است که برای از بین بردن دانه تاریکی و نجات جنگل.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureQuestZeldaSeedsDarkness