دستی 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این ها 'زمان یک بار دیگر برای فرار از کشتی دستی. موفق باشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به حرکت را از طریق خانه و حل پازل!

ActionSubmachine