سو: Syuui جادویی انتقال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

کمک به ایجاد یک معجون است که او را به یک سو نگاه به طور یکسان تبدیل

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlSeriesFunnyMagicGirlsSyuuiMagicalTransformation