جهان جادویی 'دوست کوچک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

جادویی جهان 'دوست کوچک: لباس تا این دختر کوچک که یکی از دوستان تمام حیوانات عجیب و غریب مانند گربه خرگوش صورتی، بنفش و پری دریایی در یک دنیای جادویی است. شما بسیاری از چیزهای جالب در این بازی کشف کنید ....

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsMagicalWorld-sLittleFriend