مغز صفری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

خنده دار و آسان مربی مغز است که در آن شما بازی بازی های کوچک چند .. در پایان بازی کسب می کنید نتایج شخصی شما. استفاده از اشاره گر ماوس، بسته به نوع بازی شما بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

EducationalMathMouse SkillFruitMatching FunnyAnimalNumbersAndroid BrainSafari