Transformers chụp Thủ Demon Hunter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10632 76.81% with 138 votes

Trong nhiệm vụ này Transformers Thủ tướng Chính phủ phải tìm cách để thoát khỏi hành tinh này. Giúp Thủ tướng Chính phủ Transformers phá hủy tất cả các quái vật trên đường đi.

Điều khiển:
Người sử dụng chuột và mũi tên để chơi trò chơi này

Shooting TransformersTransformersShootingPrimeDemonHunter