Transformers Armada Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   217 75% with 28 votes

Bạn 'lại bị tấn công! Bảo vệ các mỏ miễn là bạn có thể. Nếu Decepticons ăn cắp 100 đơn vị của Energon, Trò chơi kết thúc. Sử dụng chuột để vị trí và lửa phóng tên lửa. Xem mục tiêu của bạn. Thổi lên Energon và trò chơi kết thúc. Di chuyển thanh trượt để thay đổi vận tốc của tên lửa.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

RobotsShootingActionDefendAircraftTransformersArmada