Vinnie 's Shooting Yard 1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Bắn các mục tiêu mà bật ra từ phía sau nắp. Có được bức ảnh đầu hoặc chụp tim.

Điều khiển:

Spacebar Mục tiêu / Shoot - - chuột. Lại.

ShootingStickShoot 'em UpSeriesGunsVinnie-sYard