Sa mạc Hunter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bắn bất kỳ loài động vật sa mạc mà di chuyển. Tất cả đều phải chết!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.
Phím dài để tải lại.

ShootingActionAnimalDesertHunter