عملیات Flahspoint بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما یک مکانیک بزرگ، پریدن از روی دشمنان خود را. در سطح بعد شما می توانید به یک هواپیمای جت را تغییر دهید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

RobotsActionAircraftOperationFlahspoint