מבצע Flahspoint משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

אתה mech גדול, לקפוץ על האויבים שלך. ברמות מאוחר אתה יכול לשנות לתוך סילון.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

RobotsActionAircraftOperationFlahspoint