بازگشت به پرل هاربر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

برای پرش بالاتر شما نیاز دارید که قبل از موج شتاب. این می سازد rubberboat خود را افزایش و پرواز بالاتر است. این مقدار به نام "شیب قایق ". این ارتفاع است توسط waveheight ها، boatspeed و boatslope determend شده است.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
استفاده از ماوس به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionAircraftBoatReturnPearlHarbor