پرل هاربر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

نابود به عنوان هواپیماها و کشتی های زیادی به عنوان شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyPearlHarbor