اوباما در تاریکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24438 86.52% with 282 votes

اوباما به منظور بررسی حوادث عجیب و غریب که در عمارت رها شده اتفاق می افتد می رود در یک ماموریت خطرناک است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureMouse SkillFunnyAndroid ObamaDark