اوباما و راهزنان ییل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5123 68.92% with 74 votes

اوباما کمک به توقف همه راهزنان و پیدا کردن شی ء و بازگشت آنها را به پرو تا روح مشعر می تواند در صلح و آرامش استراحت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureMouse SkillCollecting ObamaYaleBandits