انتقال معما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

پیگیری به مدرسه معما 5. بازی پازل سرگرم کننده را در پس یعنی تلاش به عقب بر گردیم خانه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureCollecting Rescue RiddleTransfer